system kontroli dostępu, elektroniczne zamki szyfrowe, czytniki zbliżeniowe, czytniki biometryczne, programator kart zbliżeniowych, kontroler dostępu, centrala, elektrozaczep

SYSTEMY KONTROLI DOSTĘPU

System kontroli dostępu jest to zespół wzajemnie powiązanych urządzeń elektronicznych oraz mechanicznych, których działanie ma na celu ograniczenie użytkownikom (całkowite lub określonym czasie) dostępu do sektorów (stref) tego systemu.

Systemy kontroli dostępu to obecnie jedne z najczęściej stosowanych systemów zabezpieczeń, mających na celu ochronę mienia oraz zdrowia i życia osób przebywających w chronionych pomieszczeniach lub budynkach. Duża popularność tego typu systemów zabezpieczeń wynika z szerokich możliwości ich zastosowania, łatwej budowy i rozbudowy oraz stosunkowo niskich kosztów realizacji.

Ze względu na sposób identyfikacji systemy kontroli dostępu charakteryzują się różnym stopniem zabezpieczeń. Podstawowe systemy kontroli dostępu, w których identyfikacja osób jest realizowana za pomocą tzw. pamięci, czyli kodu numerycznego lub alfanumerycznego, cechują się najniższym stopniem zabezpieczeń, stąd też ich zastosowanie ogranicza się jedynie do małych obiektów. Średnim poziomem zabezpieczeń cechują się systemy kontroli dostępu, w których identyfikacja osób odbywa się za pomocą tzw. klucza, którym najczęściej jest karta zbliżeniowa, plastikowa z nadrukowanym kodem kreskowym, karta chipowa lub magnetyczna. Ze względu na najlepszy stosunek ceny do poziomu zabezpieczeń, tego typu kontrola dostępu cieszy się największą popularnością, zarówno wśród instalatorów, jak i użytkowników. W systemach kontroli dostępu o najwyższym stopniu zabezpieczeń, identyfikacja osób odbywa się za pomocą ich cech biometrycznych (np. odcisk palca, geometria dłoni, siatkówka lub tęczówka oka oraz głos), co niemalże w 100% gwarantuje, że do chronionego pomieszczenia wejdzie tylko osoba do tego uprawniona. Oczywiście tego typu instalacje kontroli dostępu są najdroższe w realizacji oraz ze względu na przepisy prawne mogą być stosowane tylko ściśle określonych sytuacjach.

Elementy systemów kontroli dostępu

Systemy kontroli dostępu podobnie jak inne systemy zabezpieczeń (np. monitoring wizyjny czy systemy alarmowe) bazują na dedykowanych urządzeniach, do których w tym przypadku zaliczamy m.in.:

 • Elektroniczne zamki szyfrowe;
 • Czytniki zbliżeniowe (kart, breloków oraz innych kluczy);
 • Czytniki biometryczne;
 • Programatory kart zbliżeniowych;
 • Kontrolery dostępu;
 • Centrale;
 • Elektrozaczepy i zwory;
 • Oprogramowanie.

Zalety systemów kontroli dostępu

Kontrola dostępu jako jeden z najczęściej stosowanych systemów zabezpieczeń, posiada wiele zalet użytkowych, do których z całą pewnością można zaliczyć:

 • zwiększenie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie obiektu;
 • redukowanie ryzyka strat związanych z kradzieżą mienia lub informacji;
 • możliwość archiwizacji danych o poruszaniu się osób po obiekcie;
 • dostęp do danych o składzie osobowym na wypadek nagłej ewakuacji budynku;
 • zwiększenie dyscypliny pracowników;
 • obniżenie kosztów działalności przedsiębiorstwa, przez redukcje personelu ochrony fizycznej;
 • łatwa rozbudowa.