system przeciwpożarowy, optyczne czujki dymu, jonizacyjne czujki dymu, izotopowe czujki dymu, półprzewodnikowe detektory dymu, termiczne detektory dymu

SYSTEM PRZECIWPOŻAROWY

System przeciwpożarowy (P.POŻ) – jego celem jest ochrona mienia i ludzi przed zagrożeniami pożarowymi.

Ze względu na zasadę działania wyróżnić można 4 główne typy detektorów mających na celu wykrywanie pożaru:

  • optyczne czujki dymu - dym który dostaje się do komory powoduje rozpraszanie światła podczerwonego emitowanego przez diodę LED, co prowadzi do zmiany w oświetleniu detektora i zadziałania czujki.
  • jonizacyjne czujki dymu (zwane izotopowymi) - niewielka ilość substancji radioaktywnej jonizuje powietrze. Sygnał alarmowy jest w nich uruchamiany gdy cząsteczki dymu połączą się ze zjonizowanymi przez urządzenie cząsteczkami powietrza
  • półprzewodnikowe detektory dymu - reagują na substancje chemiczne wchodzące w skład dymu
  • termiczne - reagują na ciepło wydzielane w trakcie spalania (odporne na dym)